Prevencija osteoporoze

Jedinstvene preporuke u prevenciji osteoporoze su da bi trebalo uzimati adekvatne količine kalcijima i vitamina D, zajedno sa vežbama i jačanjem muskulature.

Preporučuje se umereno korišćenje alkohola ako je to neizbežno.

Od vežbi u prevenciji preporučuju se one sa malim tegovima tri do 5 puta nedeljno ili vežbe sa savladavanjem otpora tri puta nedeljno u trajanju od 30 d0 60 min. Regularno pešačenje i plivanje ima veoma mali uticaj što se prevencije tiče. Brzo hodanje se radije preporučuje.

Kod onih koji već imaju osteoporozu, ne preporučuju se vežbe sa tegovima i sa savladavanjem otpora, mogu se izvoditi vežbe za jačanje posturalnih antigravitacijskih mišića i umereno brzo hodanje.

U ishrani bi trebalo koristiti niskomasne mlečne proizvode, voće i povrće. Suplementacija vitaminom D ( 800 – 1000 IU/dan ) preporučuje se od 50-te godine zivota.

Zdrava ishrana u prevenciji osteoporozeA normalna kost                  B osteoporotična kost

Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Otvaranje USKORO. Lokacija Smederevo.

Specijalistička ordinacija opšte medicine