Pravilna ishrana i psihijatrijske bolesti

Većina bolesti se prikazuje u vidu simptoma koji obuhvataju više organa i imaju psihološke i fiziološke efekte.

Fizioloske posledice usled neadekvatnog unosa nutrijenata mogu da se pojave pre fizickih znakova. Preporuka je da se pregled započne anamnezom o pacijentovim navikama, hrani koju konzumira, suplementima koje koristi, pa onda da se pređe na biohemijsku procenu.

Mozak je 80% sačinjen od mast. Nervne celije komuniciraju oslobadjanjem molekula neurotranmitera sa predajnog (oslobadjajućeg) kraja jedne nervne ćelije, kroz sinapsu između njih, do prijemnog kraja (receptora) obližnjeg neurona.
Postoje brojni neurotranmiteri uključujući serotonin, acetilholin, dopamin, norepinefrin i glutamat.

Odnos između omega-6 i omega-3 polinezašićenih masnih kiselina upućuje na različite aspekte neurotransmisije.

Ishrana može uticati na više funkcija u većini delova mozga:

  1. podržava normalan razvoj mozga i centralnog nervnog sistema
  2. služi kao prekursor i kofaktor za proizvodnju neurotranmitera
  3. obezbeđuje izvor energije za mozak
  4. utiče na genetsku trankripciju
  5. podržava raspoloženje

Jedan od najvaznijih doprinosa ishrane mentalnom zdravlju je održavanje strukture i funkcije neurona i neurotranmitera u nervnom sistemu. Za proizvodnju neurotranmitera potrebene su određene hranljive materije. Među ovim nutrijentima su aminokiseline (triptofan, tirozin, i glutamin), minerali (magnezijum, cink, bakar, gvožđe) i vitamini B (B1, B2, B3, B6, B12 i folati).

Nedovoljni unos bilo kog od ovih nutrijenata može narušiti proizvodnju neurotranmitera i dovesti do pogoršanja mentalnog zdravlja.

Enterički nervni sistem (ENS)

Zbog svoje široke mreže neurona, creva se često nazivaju enterički nervni sistem (ENS) ili drugi mozak, koji funkcioniše samostalno. ENS sadrži oko 100 miliona neurona. To je manje od mozga , ali vise od kičmene moždine.

Acetilholin, serotonin i norepinefrin su glavni neurotransmiteri u ENS-u.

Neuronsku aktivnost u crevima pokreću receptori koji reaguju na mehaničke, termičke, osmotske i hemijske stimulanse.

Dvosmerne informacije neprestano prolaze između creva i CNS-a, pa neurološka i gastrointestinalna stanja mogu imati komponente creva i mozga.

Gastrointestinalni trakt (GIT) kolonizuje više od 10 triliona bakterija, više nego što ima ćelija u telu. Ove bakterije i njihovi nusprodukti utici na funkciju i ponašanje možga.

GIT infekcije sa nezdravom mikrobiotom, mogu uticati na funkciju mozga uzrokujući propustljivost crevnog zida, koja se naziva curenje creva. Propustljivost crevnog zida može biti posledica infekcije GIT-a i unosa lekova. Povezana je sa bolestima poput Kronove bolesti, celijakije, multiple skleroze i sindroma iritabilnog kolona.

Preporuke u ishrani

  • DASH ili antiinflamatorna dijeta (videti gore)
  • povećati omega-3 bogatu hranu ili uvesti suplemente
  • voće i povrće kao fitonutrijenti i antioksidansi
  • redukcija telesne težine
Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Otvaranje USKORO. Lokacija Smederevo.

Specijalistička ordinacija opšte medicine