Kronova bolest i ulcerozni kolitis

Kronova bolest i ulcerozni kolitis su dva glavna oblika zapaljinskih bolesti creva. Relativno su retke, ali su i bolesti u usponu i prete da postanu globalna bolest.

Najčešće se javljaju u dobi izmedju 15-te i 30-te godine života ali mogu i u kasnijoj dobi. Oba pola su jednako zastupljena. Češće se javljaju u razvijenim zemljama i to u severnijim krajevima.

Kronova bolest i ulcerozni kolitis imaju neke zajedničke simptome, uključujući dijareju, umor i ekstrainestinalne manifestacije (zglobne, kožne, jetrene). U obe bolesti rizik od maligniteta raste sa dužinom bolesti.

Uzrok nastanka nije jasan, zna se da uključuje genetske predispozicije, imunološke i faktore sredine.
Kronova bolest moze da zahvati svaki deo GIT-a, ali uglavnom je u 50% do 60% slucajeva uključen distalni ileum i kolon. Samo tanko crevo ili samo kolon je ukljucen u 15 % do 25 % slučajeva.

Ulcerozni kolitis zahvata samo debelo crevo i rektum.
Kod Kronove bolesti segmenti obolelog creva mogu da budu razdvojeni segmentima zdravog creva, dok je kod ulceroznog kolitisa zahvaćeno crevo u kontinuitetu.

Kronova bolest zahvata sve slojeve mukoze a ulcerocni kolitis samo mukozu. Kronova bolest karakteriše se stvaranjem abscesa, fistula, fibroza, obstrukcija, dok je kod ulceroznog kolitisa najčešće krvarenje.

Hrana može da bude glavni okidač za relaps (povratak) bolesti, jer sadrži veliki broj potencijalnih agenasa.

Ishrana koja se preporučuje kod Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa

  • koristite hranu koju dobro podnosite
  • suplementacija folnom kiselinom, vit B12 i B6 i mineralima (gvožđe, cink)
  • razmotriti upotrebu vit D i kalcijuma zbog rizika od osteoporoze
  • suplementacija omega -3 masnim kiselinama
  • razmotriti upotrebu probiotika i prebiotika
  • pacijentima sa strikturama ili opstrukcijo creva redukovati unos dijetnih vlakana, crvenih mesa i alkohola,
  • uraditi test na laktoza toleranciju i ako pacijent nije intolerantan ne treba mu ukidati hranu koja sadrži laktozu jer je ona dobar izvor visokokvalitetnih proteina, kalcijuma i vitamina D
  • uvesti enteralnu ishranu i sonde ako je neophodno
Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Otvaranje USKORO. Lokacija Smederevo.

Specijalistička ordinacija opšte medicine