Mada je pojava i smrtnost ovog karcinoma u poslednjih 50 godina opala u svim delovima sveta, i dalje je karcinom želuca drugi po smrtnosti karcinom. Uprkos ranoj dijagnostici i tretmanu, 5 – godišnje preživljavanje je svega 20%.

Postoperativna ishrana kod karcinoma želuca

Oralni unos bi trebalo započeti čim se uspostavi normalna funkcija GIT-a (24 – 72 sata). Najpre male količine vode uz ostale tečnosti i lako svarljivom čvrstom hranom.

Nakon toga može se preći na regularnu ishranu, tj onu ishranu koju pacijent dobro podnosi.

Ukoliko pacijent ne može da unese hranu oralnim putem 5 – 7 dana, onda mora da se razmatra enteralna ishrana.

Neke hronične nutritivne komplikacije mogu da se jave posle hirurske intervencije poput anemije, osteoporoze, i selektivnog mineralnog i vitaminskog deficita.

Deficit vitamina B12 može da izazove megaloblastnu anemiju.

Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Lokacija Smederevo, ul Cvijićeva 14

Specijalistička ordinacija opšte medicine