Iritabilni kolon se karakteriše neobjašnjivim abdominalnim bolom povezanim sa promenama u crevnim navikama (pražnjenje…). Ostali udruženi simptomi uključuju nadutost, gasove, dijareju ili zatvor, i sve je to povezano sa psihološkim distresom. Ovi simptomi mogu biti nejasni i da traju. Dijagnostički testovi ne pokazuju abnormalnosti pa se smatra da je ovo oboljenje funkcionalne prirode i da se dijagnoza zasniva samo na simptomima. Ovo je jedna od najčešćih dijagnoza izabranih lekara i gastroenterologa. Čak 40 % pacijenata je dobije.

Kriterijumi za dijagnozu iritabilnog kolona

Kriterijumi obuhvataju postojanje ponovljenog abdominalnog bola ili osećaja diskomfora najmanje 3 dana mesečno u poslednja 3 meseca sa početkom najmanje 6 meseci pre dijagnostikovanja. Potrebno je da budu pozitivna 2 odgovora od ponuđenih:
1. olakšanje bola nakon defekacije
2. promena učestalosti stolice na početku
3. promena oblika ili izgleda stolice na početki

Ishrana koja se preporučuje kod iritabilnog kolona

Cilj ishrane je da se unese dovoljna količina hranljivih materija. U početne korake nutricionista bi trebalo da uključi
1. pregled trenutne terapije za iritabilni kolon i ostale terapije
2. pregled GI simptoma (trajanje, jačina, frekfencija)
3. procena nutritivnog statusa i dnevnika ishrane
4. pregled suplemenata koji se unose
5. razmatranje psihološkog stanja pacijenta

FODMAPs plan ishrane

Najnovija istrazivanja pokazuju da ishrana sa niskim procentom FODMAPs može da bude efikasna u terapiji pacijenata koji boluju od iritabilnog kolona.

Termin FODMAP smislila je grupa Australijskih istraživača koja je postavila teoriju da neke grupe ugljenohidrata pospešuju simptome bolesti organa za varenje.
Vaš nutricionista će Vam detaljno izložiti koja je hrana visoko FODMAP klasifikovana i dati instrukcije o niskoj FODMAP dijeti.

Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Lokacija Smederevo, ul Cvijićeva 14

Specijalistička ordinacija opšte medicine