Intolerancija laktoze je sindrom dijareje, abdominalnog bola, postojanja gasova, nadutosti, neposredno nakon konzumiranja laktoze.

Sekundarna intolerancija laktoze može da se razvije kao posledica infekcije tankog creva, zapaljenskih bolesti, HIV infekcije ili malnutricije. Kod dece, radi se o tipičnoj sekundarnoj virusnoj ili bakterijskoj infekciji.

Etilogija – zašto nastaje ovaj sindrom

Visoka koncentracija ezima laktaze prisutna je u tankom crevu od rođenja. Nakon prestanka dojenja, kod oko 75% svetske populacije dramatično opada sinteza ovog enzima uprkos nastavku izloženosti lakotoze (ugljenohidrat disaharid, šećer, koji se nalazi u mleku i mlečnim proizvodima). Za ove ljude se kaže da su laktoza intolerantni.

Malo je dokaza koji govore o tome da intolerancija laktoze raste sa porastom godina odrasle osobe. Čak i odrasli koji su zadržali visok nivo laktaze (75 % do 85% belog stanovništva u Zapadnoj Evropi), ona je upola manja nego količina drugih saharida.

Prilikom konzumiranja veće količine laktoze, posebno kod osoba koji imaju mali procenat enzima laktoze ili imaju neki GI problem, javlja se dijareja.

Malaapsorpcija (nedovoljna apsorpcija) laktoze dakle nastaje zbog nedostatka enzima laktaze u tankom crevu.

Dijagnostikuje se  (1) abnormalnim testom izdisajnog vodonika, (2) abnormalnim testom tolerancije laktoze.

  1. Pacijentu se daju standardne doze laktoze nakon gladovanja, i meri se vodonik u izdisaju. Ako se laktoza ne svari u tankom crevu (što bi značilo da nema enzima laktaze), prolazi u debelo crevo, gde biva fermentisana od strane mikroba creva u SCFAs, CO2 i vodonik. Vodonik se absorbuje u krvotok i izdiše kroz pluća. Test se očitava 60 do 90 min nakon uzimanja laktoze.
  2. Za vreme testa tolerancije laktoze, daje se doza laktoze, i ako osoba ima dovoljno laktaza enzime, nivo šećera u krvi raste, predstavljajući prelazak lakotoze u galaktozu i glukozu. Ako je osoba intolerantna na laktozu, šećer neće rasti jer laktoza nije absorbovana.

Medicinska nutritivna terapija

Na prvom mestu preporučuju se promene u ishrani. Osoba koja ne unosi mleko i mlečne proizvode ima potrebu za suplementacijom kacijuma i vitamina D ili da bude obazriva i unese dovoljno ovih elemenata putem hrane.

Kompletna DIJETA BEZ LAKTOZE nije potrebna kod LAKTAZA DEFICIJENTNIH osoba. Ove osobe mogu da unose laktozu do 12 g na dan i da nemaju glavne simptome bolesti, posebno kada se unose sa obrocima ili u formi sireva ili fermentisanih mlečnih proizvoda.

Enzimi laktaze dostupni su u vidu tableta ili tečnosti ili u mleku i mlečnim proizvodima. Komercijalni preparati laktaze mogu da imaju različite efekte. Fermentisani mlečni proizvodi, poput starih sireva i jogurta, dobro se podnose jer sadrže mali procenat lakotoze. Voditi računa na činjenicu da zamrznti jogurti nemaju mikrobne enzime i ne tolerišu se dovoljno.

Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Lokacija Smederevo, ul Cvijićeva 14

Specijalistička ordinacija opšte medicine