Pravilna ishrana kod hroničnih bubrežnih bolesti

Primarni cilj dijete kod hroničnih bubrežnih bolesti je da se stabilizuju simptomi (edem, hipoalbuminemija, hiperlipidemija), smanji rizik od progresije bolesti, suzbije upala i uspostavi odgovarajuća ishrana.

Pacijentima se početno daju statini zbog korekcije lipida, ishrana sa malo soli i diuretici. Pacijenti koji gube proteine moraju biti pod strogom prismotrom. U većini neophodan je povećan unos ugljenih hidratata i masti da bi se poštedeli proteini za anabolizam.

Proteini

Preporučeni unos proteina je 0,8 mg/kg/dan. Ovaj unos može da smanji proteinuriju bez nepovoljnih efekata na albumine u serumu. Albumini u serumu su markeri za inflamaciju, a ne za proteinsku malnutriciju.

Energija

Preporučuje se 35kcal/kd/dan

Natrijum

Edemi, najčešći simptom bolesti, ukazuju na opterećenost natrijumom. Pokušaj da se skroz obustavi unos natrijuma ili da se daju diuretici može da dovede do hipotenzije, koagulopatije i otkazivanja bubrežne funkcije. Zato se za kontrolu edema preporučuje dnevni unos od 1500 mg natrijuma na dan.

Kalijum

Kada količina urina padne na 1 l/dan, bubreg više nije u mogućnosti da izlučuje sav uneti kalijum i treba korigovati njegovu dozu unosa ili ga ne unositi.

Fosfor

Važno je kontrolisati nivo fosfora u početnom stadijumu bolesti. Rano započinjanje smanjenja fosfora može da odloži započinjanje hiperparatiroidizma i hiperfosfatemije. Ishrana bi morala da bude modifikovana tako da se fosfati uzimaju za vreme obroka.

Masti

Preporučuje se ishrana sa niskim sadržajem holesterola, ukupnih masti i triglicerida.

Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Lokacija Smederevo, ul Cvijićeva 14

Specijalistička ordinacija opšte medicine