Gastroezofagealni refluks spda u normalne fiziološke procese koji se javljaju nekoliko puta dnevno kod zdravih infanata (beba od rođenja do otprilike 2 meseca starosti), dece i odraslih. Povezan je sa kontrakcijama donjeg ezofagealnog sfinktera.

Gastroezofagealno refluksna bolest (GERB, ili GERD eng gastroesophageal reflux disease) je ozbiljna, hronična ili dugodelujuća forma gastroezogagealnog refluksa koja dovodi do simptoma ili komplikacija nastalih usled vraćanja gastričnog sadržaja u ezofagus i njegovog dužeg zadržavanja. Gastrični sadržaj može biti duže zadržan i u oralnoj duplji pa čak i u larinksu i plućima. Najčesći simptomi su bol I pečenje.

Saveti o ishrani kod Gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB)

  1. izbegavajte obilne, masne obroke
  2. Izbegavajte obrok 2 sata pre spavanja
  3. Jastuk neka bude podignut oko 15 cm prilikom spavanja kod onih koji imaju refluks noću
  4. Izbegavajte pušenje i alkoholna pica, kao i hranu i pića koja sadrže kofein
  5. Izbegavajte kiselo i ljutu u vreme upalnog procesa
  6. Posle obroka budite u uspravnom položaju
  7. Nemojte nositi usku odecu
  8. Smanjite kilažu ako ste prekomerno uhranjeni ili gojazni
Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Otvaranje USKORO. Lokacija Smederevo.

Specijalistička ordinacija opšte medicine