Simptomi Celijačne bolesti su uopšteni simptomi koji su prisutni kod gotovo svih GI oboljenja, poput dijareje, steatoreje, smrdljivih stolica, nadutosti, umora, slabog abdominalnog bola.

Simptomi bolesti mogu se javiti od rođenja pa tokom čitavog života, ali je pik javljanja u četvrtoj i petoj deceniji.

Bolest može da se otkrije kada beba počinje da unosi žitarice koje sadrže gluten. Nekada se otkrije u periodu adolescencije ili nakon GI operacija, u trudnoći ili virusnoj infekciji. Odprilike, 20 % slučajeva se otkrije posle 60-te godine.

Patofiziologija

Celijačna bolest ili gluten senzitivna enteropatija se karakteriše postojanjem kombinacije četiri faktora :

  1. genetske predispozicije,
  2. izloženosti glutenu,
  3. ekološkog okidača,
  4. autoimunog odgovora.

Gluten predstavlja specifične frakcije peptida u proteinu, nađene u pšenici, ječmu i raži. Najkraće rečeno, ovi peptidi mogu da oštete sluznicu creva.

Gluten senzitivno

Termin gluten senzitivno se koristi da opiše osobe sa nespecifičnim simptomima, bez imunoloških karakteristika Celijačne bolesti ili pratećim crevnim oštećenjem.

Gluten intolerancija opisuje osobe koje imaju simptome i koje mogu a i ne moraju da imaju Celijačnu bolest.

Ova dva termina se koriste da bi opisali simptome poput mučnine, crevnih grčeva ili dijareje nakon unošenja glutena.

Osobe koje se žale na ove simptome generalno bi trebalo savetovati da ne započinju dijetu bez gluten, a da pre toga nisu dokazale ili isključile postojanje Celijačne bolesti, zato što

  1. mozda postoji neka druga podloga, tj ovo su simptomi za neko drugo oboljenje koje bi trebalo da se otkrije, a za koje dijeta bez glutena nije dobra,
  2. nakon dijete bez glutena, mesecima i godinama je teško da se dijagnostikuje Celijačna bolest,
  3. mada je dijeta bez glutena uopšteno posmatrajući zdrav način ishrane, ona je i skupa i restriktivna.

Ishrana kod celijačne bolesti

Eliminacija peptida glutena iz ishrane je jedini tretman Celijačne bolesti. Dijeta predstavlja odsustvo hrane u kojoj je sadržana pšenica, raž i ječam. Pre započinjanja dijete i pre uzimanja suplemenata, trebalo bi proveriti laboratoriju i to nivo feritina, eritrocite, folate i 25-OH vitamin D. A

ko pacijenti imaju više ozbiljnih simptoma poput dijareje, gubitka telesne težine, malabsorbcije, ili druge znake nutritivnog deficit (npr. noćno slepilo, neuropatiju, produženo protrombinsko vreme), trebalo bi proveriti liposolubilne vitamine (A,E,K) i minerale (cink).

Detaljnu dijetu, namirnice koje možete koristiti, a koje bi trebalo izbegavati,objasniće vam Vaš specijalista nutricionista.Vazno je znati da postoji hrana u kojoj je gluten sakriven, a to će Vam opet stručnjak specijalista nutricionista objasniti.

Primećujem da je dijeta bez glutena “jako popularna” i da se sprovodi bez kontrole i potrebnog znanja. Želela bih još da napomenem da je zlatni standard za dijagnozu Celijačne bolesti biopsija tankog creva. Nikakvi nazovi laboratorijski testovi ne mogu da daju dijagnozu.

Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Lokacija Smederevo, ul Cvijićeva 14

Specijalistička ordinacija opšte medicine