Pravilna ishrana i anemija

Bitno je da nutricionista razume i zna da objasni, da su nebrojeni pojmovi povezani sa poremećajima krvi.

Hemoglobin je konjugovani protein sastavljen iz 4 hem grupe i globina. On je pigment koji prenosi kiseonik eritrocitima.

Hematokrit je zapremina eritrocita u krvi.

Plazma je tečni deo celokupne krvi koji sadrži faktore koagulacije.

Serum je tečni deo celokupne krvi bez faktora koagulacije.

Anemija je nedostatak u broju ili veličini crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) ili u količini hemoglobina koji one sadrže.

Anemija može da se klasifikuje prema veližini ćelija na makrocitnu (velike), normocitnu (normalne) i mikrocitnu (male) i po sadržaju hemoglobina na hipohromne (bledi Er zbog nedostatka hemoglobina) i normohromne (normelne boje).

Većina anemija uzrokovana je nedostatkom nutrijenata potrebnih za sinetezu eritrocita – gvožđa, vitamina B12 i folne kiseline. To su nutritivne anemije.

Ostale anemije su relzultat stanja poput hemoragije, genetskih bolesti, hroničnih bolesti, toksičnih materija.

Uzroci anemije zbog deficita gvožđa

  1. nedovoljan unos putem hrane
  2. nedovoljna apsorbcija zbog dijareje, celijačne bolesti, gastritisa, gastrektomije…
  3. nedostatak gvožđa u dobima kada raste volumen krvi, koji se javlja kod infanta, adolescenata, u trudnoći, laktaciji
  4. kod pojačanog menstrualnog krvarenja, povreda sa krvarenjem, Kronove bolest, celijakije, ulceroznog kolitisa, maligniteta

Uobičajna doza gvožđa koje se unosi oralnim putem je 50-100 mg tri puta dnevno u trajanju od 3 meseca. Preporučuje se uzimanje vit C, na prazan želudac. Ako se javi mučnina, preporučuje se helatno gvožđe.

Dobri izvori hrane koje sadrže gvožđe su jetra, bubrezi, govedina, sušeno voće, suvi grašak i paulj, žitarice, obogaćeni hleb od celih zrna, tamnozeleno povrće, orasi. Preporučuje se unos 1,8 mg gvožđa dnevno putem hrane.

Go top

Porodični lekar - Specijalistička ordinacija opšte medicine

Specijalistička ordinacija opšte medicineporodični lekar, pruža pomoć i prati zdravstveno stanje svakog člana Vaše porodice bez obzira na pol i  starost. Na ovaj način lečenja stiče se poverenja u lekara, izgrađuje dublji odnos koji može da traje do kraja života.

Porodični lekar je detaljno upoznat sa istorijom bolesti vaše porodice

Kada Vas jedan lekar leči godinama , on ima mogućnosti da upozna i razume ne samo Vaše trenutno zdravstveno stanje već da ga poveže sa ostalim problemima koji su možda godinama prisutni.

Lokacija Smederevo, ul Cvijićeva 14

Specijalistička ordinacija opšte medicine